YOZGAT KRAFT TORBA SAN. VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Aydınlatma Metni Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/17 06540 Balgat–Çankaya Ankara adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu Yozgat Kraft Torba San. Ve Tic. A.Ş (“Şirketimiz”) ile internet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında işlenmekte ve koruma altına alınmaktadır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesi ve internet sitemizde bulunan teklif formu aracılığıyla yapılan başvuru, öneri veya şikayetler vasıtasıyla, iş başvurusunda bulunan adayların iş başvuru formunu doldurması veya özgeçmiş iletmesi aracılığıyla sözleşme kurulması ve ifası hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

1. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

2. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

4. Sair her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; İstanbul Kraft Torba San. Ve Tic. A.Ş. topluluk şirketimize ve hukuki uyuşmazlık söz konusu olması halinde şirket avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/17 06540 Balgat–Çankaya Ankara adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@yozgatkraft.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ykt Kisisel Verilerin Korunmasi Politikasina burdan ulaşabilirsiniz.